RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de psiholog debutant (S), in cadrul Directiei Generale Administrativ-Economice, Agentia de Plasare a Fortei de Munca.
PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician I(AM), din cadrul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice, Dep. Sisteme Biotehnice.