ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, cladirea Facultatii Transporturi, a examenului pentru promovarea personalului (inginer) din cadrul Facultatii Transporturi, Dep. Telecomenzi si Electronica in Transporturi.
ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, cladirea Facultatii Transporturi, a examenului pentru promovarea personalului (administrator financiar) din cadrul Facultatii Transporturi, Dep. Telecomenzi si Electronica in Transporturi.
PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Dep. UNESCO.