PROCES VERBAL încheiat în urma finalizării examenului de promovare a personalului din cadrul Direcției Relații Internaționale, Serviciul de Mobilități si Acorduri de Cooperare
ANUNT privind organizarea examenului de promovare a personalului din cadrul Facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor (Laboratorul de Chimie Organică), sala F019, în conformitate cu prevederile HG 286/2011, cu modificări și completări ulterioaresi ale OMEN nr 5138/2014.
ANUNT privind organizarea examenului de promovare a personalului din cadrul Facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor (Laboratorul de Inginerie Chimică și Biochimie), sala F212, în conformitate cu prevederile HG 286/2011, cu modificări și completări ulterioaresi ale OMEN nr 5138/2014.
ANUNT – UPB , în conformitate cu prevederile legale, anunță organizarea în data de 14.06.2018, la sediul său din Splaiul Independenței nr 313, sector 6, București, CIF 4183199, ora 11:00, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a unui post contractual de execuție, un post de șofer din cadrul Direcția Dezvoltare Patrimoniu, Boroul Parc Auto.