RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea a patru posturi de muncitor calificat (electrician) din cadrul DIP, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea  a patru posturi de muncitor calificat I (instalator) din cadrul Directiei Intretinerea Patrimoniului.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea persinalului din cadrul FIIR, Dep. Ingineria Calitatii si Tehnologii Industriale.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea unui post de ingrijitor I din cadrul DVICA, Serviciul Centrul de Conferinte si Organizare Evenimente, Biroul Logistica.

PROCES-VERBAL incheiat in urma probei scrise organizată pentru ocuparea postului vacant de execuție de administrator financiar debutant (M) din cadrul Biroului Protocol și Diplomație, Direcția Cabinet Rector.