PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi vacante de inginer debutant (S) din cadrul FIIR, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Administratie.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Ingineria Sistemelor Biotehnice, Dep. Sisteme Biotehnice.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea a cinci posturi de ingrijitor in cadrul DIP, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 04.07.2022, ora 12.00, la sediul din bdul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, Bucuresti, sala A 402-corp A, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul ETTI, Dep. Tehnologie Electronica si Fiabilitate.

RAPORT FINAL al examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii Transporturi, Dep. Autovehicule Rutiere.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de psiholog principal (S) din cadrul Centrului de Consiliere si Orientare in Cariera.