CLICK AICI PENTRU CONDITIILE DE PARTICIPARE – Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea în data de 01.07.2022, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 1000, sala 3.1, etaj 3, Biblioteca Centrală UPB, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a 2 (două) posturi vacante de execuție de cameraman, conform organigramei Direcţiei Euronews România.

În cazul ocupării posturilor scoase la concurs de către persoane pensionate, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

CLICK PENTRU FISA POSTULUI

28.06.2022

PROCES VERBAL – SELECTIE DOSARE CANDIDATI

04.07.2022

PROCES VERBAL – PROBA SCRISA

08.07.2022

PROCES VERBAL – PROBA INTERVIU

13.07.2022

RAPORT FINAL