PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de sef Serviciu din cadrul Directiei Relatii Internationale, Serviciul Relatii de Parteneriate.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul Biroului Sigma TV.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul Biroului Sigma TV.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului de tehnician IA(M) din cadrul ETTI, Dep. Tehnologie Electronica si Fiabilitate.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de tehnician IA(M) din cadrul ETTI, Dep. Tehnologie Electronica si Fiabilitate.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului candidatului înscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor din cadrul Școlii Primare Politehnica.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea unui post de administrator financiar treapta I (M) din cadrul Facultatii de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor, Dep. Antreprenoriat și Management.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Organe de Masini si Tribologie.