PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul DVICA, Serviciul Valorificarea Activitatilor Academice si Proiectelor Institutionale.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul DVICA, Serviciul Valorificarea Activitatilor Academice si Proiectelor Institutionale, Biroul Testare.

PROCESE-VERBALE incheiate in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursurile organizate pentru ocuparea postului de tehnician IA(M) si ca postului de inginer II(S) din cadrul Facultatii Stiinta si Ingineria Materialelor, Dep. Ingineria si Managementul Obtinerii Materialelor Metalice.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul Facultatii de Stiinte Aplicate, Dep. Fizica.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Institutului CAMPUS.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar debutant (S) din cadrul Dep. UNESCO.