PROCES VERBAL – incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor pt ocuparea unui post contractual vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Biroului Sigma TV

PROCES VERBAL – incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor pt ocuparea unui post contractual vacant de administrator financiar debutant (S) din cadrul Biroului Sigma TV

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 30.09.2021, ora 12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala CO 011, Facultatea de Inginerie Industriala si Robotica, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de inginer debutant (S).

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu.