PROCES VERBAL – incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului de ingrijitor din cadrul Scolii Primare Politehnica.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat I (instalator din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.