RAPORT FINAL – al concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de Administrator financiar grad II(S), pe durata nedeterminata sau determinata de un an (in cazul in care concursul este castigat de o persoana pensionata), din cadru Directiei Valorificarea Infrastructurii si a Capitalului Academic – Biroul Alumni.RAPORT FINAL – al concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de Administrator financiar I(S), pe durata nedeterminata sau determinata de un an (in cazul in care concursul este castigat de o persoana pensionata), din cadru Directiei de Intretinere Patrimoniu – Serviciul Urmarire Investitii.RAPORT FINAL – al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Administrator financiar I(S) pe durata nedeterminata din cadrul Directiei Relatii Internationale – Biroul ERASMUS+ANUNT – Universitatea Politehnica din Bucuresti in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003, anunta organizarea in data de 24.09.2021, ora 09:00,la sediul sau din Spl. Independentei nr 313, sector 6, sala ELA024 a concursului pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post de executie de Inginer debutant (S) din cadrul Facultatii de Energetica – Laboratorul de Hidraulica, Masini Hidraulice.