RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar II(S) din cadrul Direcției Valorificarea Infrastructurii și a Capitalului Academic, Biroul Agenția de Plasare a Forței de Muncă.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii de Inginerie Industriala si Robotica, Dep. Ingineria Calitatii si Tehnologii Industriale.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile HG 286/2011 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala R 311, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Relatii Internationale.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de psiholog stagiar din cadrul Biroului Agentia de Plasare a Fortei de Munca PoliJOBS.