PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de sofer I din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de administrator financiar debutant (S) din cadrul Bibliotecii Centrale.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei interviu organizate pentru ocuparea postului vacant de execuție de administrator financiar grad I (S), din cadrul Biroului Contabilitate Euronews, Direcția Financiar Contabilă.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei interviu organizate pentru ocuparea celor 3 (trei) posturi de execuție de administrator financiar grad I (S), din cadrul Biroului Financiar, Direcția Financiar Contabilă.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(M) din cadrul Serviciului Relatii Publice.

RAPOARTE FINALE ale concursurilot organizate pentru ocuparea postului contractual vacant de administrator financiar gradul I(M) si a postului contractual vacant de executie de administrator financiar gradul I(S) din cadrul Direcţiei Întreținere Patrimoniu, Serviciul Restaurante și Cantine.