PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a 5 posturi vacante de ingrijitor din cadrul DIP, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului de sofer i(M) – ctg BE, CE din cadrul DDP, Biroul Parc Auto.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Str. Polizu, nr. 1-7, sector 1, Bucuresti, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Inginerie Chimica si Biotehnologii, Dep. Bioresurse si Stiinta Polimerilor.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul DIP, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

PROCES-VERBAL si RAPOST FINAL al concursurilor organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul DVICA, Serviciul Valorificarea Activitatilor Academice si Proiectelor Institutionale:

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a 4 posturi vacante de muncitor calificat din cadrul DIP, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de ingrijitor I din cadrul Institutului de Cercetari Avansate pentru Materiale -CAMPUS.

PROCES VERBAL – incheiat in urma sustinerii probei scrise organizata pentru ocuparea postului vacant de conducere de șef serviciu (S) din cadrul Direcției Generale Administrativ-Economice, Serviciul Infrastructură Sportivă.

PROCES VERBAL – incheiat in urma sustinerii probei scrise organizata pentru ocuparea postului vacant de executie de administrator financiar grad I (S) din cadrul Serviciului Relații Publice