PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului de concurs al candidatului înscris la examenul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de inginer debutant (S), din cadrul Facultății de Transporturi, Dep. Transporturi, Trafic și Logistică.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar grad II S – Direcția Relații Internaționale, Serviciului Deplasări Externe și Suport Operațional.

PROCES-VERBAL incheiat în urma susținerii probei interviu la examenul organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuție de administrator financiar grad III (S), din cadrul Direcției Organizare Evenimente, Serviciul Organizare Evenimente, Biroul Coordonare Voluntari.

PROCES-VERBAL incheiat în urma susținerii probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea a 6 (șase) posturi vacante de execuție (2 (două) de inginer sistem grad IA(S), 2 (două) de inginer sistem grad II(S) și 2 (două) de inginer sistem debutant), din cadrul Direcției Informatizare și Resurse Umane, Serviciul Tehnologia Informației și Comunicații.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar debutant (S) din cadrul Direcției Relații Internaționale, Serviciul Deplasări Externe și Suport Operațional.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarelor de concurs a candidatilor înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a 15 posturi contractual vacante de îngrijitor I, din cadrul Serviciului Administrare Spații de Învățământ, Direcția Întreținere Patrimoniu.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar debutant (M), din cadrul Direcției Relații Internaționale, Serviciul Mobilități și Acorduri de Cooperare.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar debutant (S) din cadrul Direcției Dezvoltare Proiecte Finanțate, Serviciul Dezvoltare-Contractare Proiecte.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar gradul I (S) din cadrul Direcției Dezvoltare Proiecte Finanțate, Serviciul Dezvoltare-Contractare Proiecte.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul Direcției Marketing și Comunicare, Serviciul Programe și Activități pentru Viitori Ingineri, Biroul Activități cu Elevii.

NOTA  in atentia concurentilor pentru postul de psiholog stagiar (S), Biroul Plasare Forta de Munca POLIJobs.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării contestației înregistrată la Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie POLITEHNICA BUCUREȘTI, cu nr. 2356/SGP/5/03.11.2023, depusă de către candidatul înregistrat cu nr. 2356/SGP/3/17.10.2023, după desfășurarea probei interviu în vederea ocupării postului vacant de execuție de secretar grad I (S), din cadrul Școlii Gimnaziale Politehnica.