PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M) in cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Chimie Anorganica, Chimie Fizica si Electrochimie.