ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, a examenului pentruu promovarea personalului din cadrul Serviciului Relatii Publice, Biroul Comunicare.
RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(M), din cadrul Directiei Financiar-Contabile, Biroul Inventarierea Patrimoniului.
RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Financiar-Contabile, Biroul Bugete si Activitate Economica.