PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic I(S), din cadrul Serviciului Legislatie si Contencios, Serviciul Contencios.
PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), in cadrul Directiei Financiar-Contabile, Biroul Bugete si Activitate Economica.
PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(M), in cadrul Directiei Financiar-Contabile, Biroul Inventarierea Patrimoniului.
PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Organe de Masini si Tribologie.
RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a posturilor vacante de administrator financiar I(M) din cadrul Directiei Intretinerea Patrimoniului, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.
ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 27.07.2018, ora 9.00, la sediul din str. Gheorghe Polizu, nr. 1-7, corp A, sala A047, a concursului pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii Inginerie Aerospatiala, Dep. de Stiinte Aerospatiale  “Elie Carafoli”.