RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul Dezvoltarea Patrimoniului.

ANUNT SI FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 29.06.2021, ora 9.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala JK 309, Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de muncitor calificat I (strungar) din cadrul Facultatii de Stiinta si Ingineria Materialelor, Dep. Stiinta Materialelor Metalice, Metalurgie Fizica.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar debutant (M) din cadrul Directiei Relatii Internationale, Serviciul Mobilitati si Acorduri de Cooperare.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, Rectorat, sala AN 034, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor.