RAPORT FINAL al examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul SIM, Dep. Stiinta Materialelor Metalice, Metalurgie Fizica.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea a patru posturi de muncitor calificat I (instalator) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu.

RAPORT FINAL al examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul ETTI, Dep. Dispozitive, Circuite si Arhitecturi Electronice.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea a patru posturi de muncitor calificat (electrician) din cadrul DIP, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.