PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea a patru posturi de muncitor I (bucatar) din cadrul DIP, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea a sase posturi de ingrijitor I(M) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu.