ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, anunta organizarea, in data de 21.02.2023, ora 11.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala ED 109, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, cu o perioada de proba, conform legislatiei in vigoare, a postului vacant de muncitor calificat I din cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare, Dep. Automatica si Ingineria Sistemelor.

Perioada timpului de lucru aferenta postului de muncitor calificat I este de 24 h, iar durata timpului de lucru este de 8 h, program fix, 08.00-16.00.