PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea unui post de inginer din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. de Chimie Analitica si Ingineria Mediului.

REZULTATELE FINALE ale examenelor organizate pentru promovarea personalului (Baciu; Rusu) din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. de Chimie Analitica si Ingineria Mediului.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise si practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. Sisteme Electroenergetice.