RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea posturilor vacante de inginer I (S) și tehnician debutant (M) din cadrul Direcției pentru Managementul Activității de Cercetare Științifică, Serviciul Evidența, Gestiunea și Monitorizarea Cheltuielilor Proiectelor, Biroul Gestiune și Evidența Proiectelor.

RAPOARTE FINALE ale concursurilor organizate pentru ocuparea postului vacant de tehnician III (M) si a postului vacant de inginer debutant (S) din cadrul Institutului CAMPUS.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(M) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiat I(S) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar debutant (S) din cadrul Directiei Generale Administrativ-Economice, Serviciul Relatii Publice, Biroul Social Media.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala JC 212, a examenului pentru  promovarea personalului din cadrul Facultatii Transporturi, Dep. Autovehicule Rutiere.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare, Administratie.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii de Energetica, Lab. Modelare si Simulare Procese Dinamice.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician I(M) din cadrul Facultatii Inginerie Industriala si Robotica, Dep. Ingineria Calitatii si Tehnologii Industriale.