PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar I(S) din cadrul CSUD al UPB, Scoala Doctorala de Ingineria si Aplicatiile Laserilor si Acceleratorilor.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ingrijitor I din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar I(S) din cadrul Facultatii de Energetica, Scoala Doctorala.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 19.07.2021, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala C105, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de inginer I(S) din cadrul Directiei pentru Managementul Activitatilor de Cercetare Stiintifica, Serviciul Evidenta, Gestiunea si Monitorizarea Proiectelor, Biroul Gestiunea si Evidenta Proiectelor.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar I(S) din cadrul Dep. Formare pentru Cariera Didactica si Stiinte Socio-Umane.

REZULTAT FINAL al examenului de prompvare a personalului din cadrul Facultatii de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor, Secretariat decanat.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar I(S) din cadrul Facultatii de Inginerie Medicala, Secretariat.