PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postulu vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Financiar-Contabile, Biroul Bugete si Activitate Economica.
PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postulu vacant de administrator financiar I(M) din cadrul Directiei Financiar-Contabile, Biroul Inventarierea Patrimoniului.
ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr. 386/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 23.07.2018, interval orar 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de administrator financiar I(M), din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.