ANUNȚ Universitatea Politehnica din București in conformitat cu prevederile LG 53/2003 republicată cu modificările și completările ulterioare și ale HG 286/2011 cu modificările și completările ulterioare anunță organizarea în data de 23.07.2018 la sediul din Splaiul Independenței  313, sector 6, cod postal 060012, CIF: 4183199, Buucurești ora 10:00, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Departamentul Dispozitive, Circuite și Arhitecturi Electronice, sala A 424, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a următorului post contractual de execuție din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. Departamentul Dispozitive, Circuite și Arhitecturi Electronice:

1 post de inginer I A (S) – Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. Departamentul Dispozitive, Circuite și Arhitecturi Electronice