PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Biroului Alumni.
PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Bibliotecii Centrale, Serviciul Comunicarea Colectiilor.