PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi vacante de administrator financiar I(M) din cadrul Directiei Intretinerea Patrimoniului, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.