PROCES VERBAL stabilit în urma verificării dosarelor de concurs a candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Administrator finaciar I (S) din cadrul Direcției Fonduri Europene.