PROCES VERBAL încheiat astăzi, în urma probei scrise, la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Administrator Financiar I (S), din cadrul Direcției Întreținere Patrimoniu – Serviciul Gestionarea Complexelor Studențești.