PROCES VERBAL Incheiat astazi in urma interviului concursului organizat pentru pentru ocuparea postului contractual vacant de Inginer IA (S), din cadrul Centrului de Cercet[ri Avansate pentru Materiale si Procese Inovative – CAMPUS