PROCESE-VERBALE incheiate în urma verificării dosarelor candidaților înscriși la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Direcției Informatizare și Resurse Umane, Serviciul Plata cu Ora:

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de inginer debutant-Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, Dep. Știința Materialelor Metalice, Metalurgie Fizică.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarelor de concurs ale candidațiilor înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de execuție de tehnician treapta I (M) din cadrul Direcției Informatizare și Resurse Umane, Serviciul Tehnologia Informației și Comunicații.

PROCES-VERBAL incheiat în urma desfășurării probei interviu organizată pentru ocuparea a șapte posturi vacante de execuţie de îngrijitor, din cadrul Școlii Gimnaziale Politehnica.

PROCES-VERBAL incheiat în urma desfășurării probei scrise organizată pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de secretar grad I (S) conform organigramei Școlii Gimnaziale Politehnica.

PROCES-VERBAL incheiat în urma finalizării perioadei de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar gradul III(S), din cadrul Direcției de Marketing și Comunicare, Serviciul Marketing, Biroul Marketing Academic.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarelor de concurs ale candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a 2 (două) posturi contractual vacante de execuție, un post vacant de execuție de administrator financiar debutant (M) și un post vacant de execuție de
administrator financiar gradul I (S), din cadrul Biroului Plasare Forță de Muncă POLIJobs.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului de examen al candidatului înscris la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de Administrator financiar gradul II (S), din cadrul Direcției Dezvoltare Proiecte Finanțate, Biroul Promovare și Publicitate Proiecte.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului de examen al candidatului înscris la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de Administrator financiar gradul I (S), din cadrul Direcției Dezvoltare Proiecte Finanțate, Biroul Promovare și Publicitate Proiecte.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarelor candidatilor înscrisi la concursul organizat pentru ocuparea unui post de psiholog stagiar (S), din cadrul Biroului Plasare Forță de Muncă POLIJobs.

PROCES VERBAL – încheiat în urma verificării dosarelor de concurs a candidatilor înscrisi la concursul organizat pentru ocuparea unui post de psiholog stagiar (S), din cadrul Biroului Plasare Forță de Muncă POLIJobs.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului de examen al candidatului înscris la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar gradul II(S), din cadrul Direcției de Marketing și Comunicare, Serviciul Marketing, Biroul Marketing Academic.