PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului candidatului înscris la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de inginer gradul II(S), din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Dep. Telecomunicații.

PROCES-VERBAL incheiat în urma desfășurării examenului de promovare  pentru candidatul al cărui dosar de examen a fost înregistrat cu numărul 10266, în cadrul Facultății de Transporturi, Dep. Transporturi, Trafic și Logistică.

PROCES-VERBAL incheiat în urma desfășurării examenului de promovare  pentru candidatul al cărui dosar de examen a fost înregistrat cu numărul 1047, în cadrul Facultății de Transporturi, Dep. Transporturi, Trafic și Logistică.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar gradul I(S), din cadrul Direcției Marketing și Comunicare, Serviciul Programe și Activități pentru Viitori Ingineri, Biroul Activități cu Elevii.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție administrator financiar debutant (S) din cadrul Direcției Relații Internaționale, Serviciul Deplasări Externe și Suport Operațional.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea postului vacant de execuție de Administrator financiar gradul II (S), din cadrul Direcției Relații Internaționale, Serviciului Deplasări Externe și Suport Operațional.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA BUCUREȘTI, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 17.11.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 900, sala R305, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post  vacant de execuție de Secretar grad I (S) din cadrul Secretariat Universitate, Serviciul Acte de Studii, Biroul  Diplome.

PROCES-VERBAL incheiat în urma susținerii probei interviu la examenul organizat pentru contractual vacant de execuție de administrator financiar gradul I (S), din cadrul Direcției Relații Internaționale, Biroul Erasmus.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA BUCUREȘTI, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 17.11.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 11.00, sala 2.2 etaj 2, Biblioteca Centrală, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuție de administrator financiar debutant (M) din cadrul Biroului Gestiunea Documentelor, Serviciul de Programe și Activități pe ntru Viitori Ingineri, Direcția de Marketing și Comunicare.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea unui post vacant de execuție de administrator financiar debutant (M), din cadrul Direcției Relații Internaționale, Serviciul Mobilități și Acorduri de Cooperare.

ANUNT Universitatea Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA BUCUREȘTI, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 09.11.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 10.00, sala JE203, a concursului pentru ocuparea pe perioadă determinată de 2 ani, cu normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a postului vacant de execuție de inginer debutant (S), din cadrul Facultății de Transporturi, Dep. Transporturi, Trafic și Logistică.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului.

PROCES-VERBAL incheiat in urma incheierii perioadei de inscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar gradul I (S) din cadrul Direcției Vanzări și Parteneriate, Biroul Vânzări din Activități Academice.