ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, Facultatea de Stiinte Aplicate, Dep. Fizica, sala BN 034, a examenului pentru promovarea personalului.

ANUNT SI FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 22.12.2021, ora 10.00, la sediul din str. Gh. Polizu, nr. 1-7, sector , CIF 4183199, Bucuresti, sala F 109, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Siinta Materialelor, Dep. Chimie Anorganica. Chimie Fizica si Electrochimie.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(M) din cadrul FAIMA, Dep. Antreprenoriat si Management.

REZULTAT FINAL al examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Bibliotecii Centrale.

PROCES-VERBAL incheiat in urma constatarii faptului ca nu s-a inscris niciun candidat la concursul organizat pentru ocuparea a trei posturi vacante de muncitor necalificat, din cadrul Biroului Parteneriate.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea a trei posturi vacante de muncitor necalificat din cadrul Biroului Logistica.