RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Sef Centru din cadrul Directiei Generale Administrativ-Economica, Centrul de Formare a Personalului Didactic din Licee.