PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat (strungar) din cadrul Facultății Știința și Ingineria Materialelor, Laboratorul Știința Materialelor Metalice, Metalurgie Fizică.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar I(S) din cadrul Facultatii de Inginerie Medicala.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor, Secretariat Decanat.