ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003. – Codul Muncii – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 16.10.2018, ora 14.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, a concursului pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de administrator financiar I(S), in cadrul Biroului Bugete si Activitate Economica.
ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003. – Codul Muncii – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 16.10.2018, intre orele 12.00- 14.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de muncitor calificat (electrician) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine, formatia de lucru Electricieni.
ANUNT universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003. – Codul Muncii – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 16.10.2018, intre orele 10.00- 12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de muncitor calificat (instalator in constructii) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu,  formatia de lucru Instalatori Complex Leu.
PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Relatii Internationale.