ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003. – Codul Muncii – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 17.10.2018, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Atelier Regie, a concursului pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a doua posturi contractual vacante de muncitor (tamplar) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.
REZULTATUL FINAL al examenului de promovare a personalului din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, Serviciul Tehnologia Informatiei si Telecomunicatii.