PROCES-VERBAL incheiat în urma probei interviu organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de inginer debutant, din cadrul Dep. Știința Materialelor Metalice, Metalurgie Fizică, Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Materialelor.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat în vederea ocupării unui post vacant de execuție de administrator financiar grad III (S) din cadrul Direcției Marketing și Comunicare, Serviciul Programe și Activități pentru Viitori Ingineri – Biroul Relații cu Liceele.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea postului vacant de execuție de tehnician treapta I(M), din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, Laboratorul Bioresurse și Știința Polimerilor.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar treapta I(M), din cadrul Direcției Întreținere Patrimoniu, Serviciul Întreținere Patrimoniu, Biroul Rețea Sanitară și Canalizare.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarelor de concurs ale candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de bibliotecar grad I (S) conform organigramei Școlii Gimnaziale Politehnica.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarelor de concurs ale candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a trei posturi vacante de execuţie de administrator financiar grad I (S) conform organigramei Școlii Gimnaziale Politehnica.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei interviu organizată pentru ocuparea celor două posturi vacante de execuție de muncitor necalificat I, conform organigramei Direcției Valorificare Resurse și Infrastructură Sportivă, Serviciul Infrastructură Sportivă, Biroul Organizare Activități Sportive.