PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer debutant (S) din cadrul Fac. Energetica, Lab. de Echipament Electric de Inalta Tensiune, Ingineria Tensiunilor Inalte si Compatibilitate Electromagnetica.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul DVICA, Serviciul Valorificarea Activitatilor Academice si Proiectelor Institutionale.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer debutant din cadrul FIIR, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini.