PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a 2 (doua) posturi de inginer debutant din cadrul FIIR, Dep. Rezistenta Materialelor.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de secretar I(S) din cadrul Fac. Inginerie Aerospatiala, secretariat.