RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant din cadrul Facultatii de Ingineria Sistemelor Biotehnice, Dep. Sisteme Biotehnice.