PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Valorificarea Infrastructurii si a Capitalului Academic, Serviciul Centrul de Conferinte si Organizare Evenimente, Biroul Casa de Oaspeti.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 16.06.2021, ora 10.00, la sediul Facultatii de Inginerie Medicala din str. Gh. Polizu nr. 1-7, sector 1, Bucuresti, sala F 321, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de secretar I(S) din cadrul Facultatii de Inginerie Medicala, Secretariat.