PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea a unui post de administrator financiar II (S) din cadrul Direcției Valorificarea Infrastructurii și a Capitalului Academic, Birou Agenția de Plasare a Forței de Muncă.

RAPORT FINAL al concusului organizat pentru ocuparea a doua posturi vacante de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Dep. de Telecomunicatii.