PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de tehnician debutant din cadrul ISB, Dep. Sisteme Biotehnice.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de tehnician IA(M)din cadrul FIIR, Dep. Ingineria Calitatii si Tehnologii Industriale.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, sala JF 103, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul SIM, Dep. Procesarea Materialelor Metalice si Ecometalurgie.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise ncursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Generale Administrativ-Economice, Serviciul Programe si Activitati pentru Viitori Ingineri, Biroul Centrul de Antreprenoriat.

PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei practice la examenele organizate pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului (Craciunescu; Florea; Gligore G.; Gligore I.)

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului de psiholog stagiar din cadrul Biroului Agentia de Plasare a Fortei de Munca PoliJOBS.