PROCES-VERBAL încheiat în urma susținerii probei interviu la examenul organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuție de inginer debutant (S), din cadrul Departamentului UNESCO.

PROCES-VERBAL încheiat în urma susținerii probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuție de inginer sistem gradul IA (S), din cadrul Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, Secretariat.

PROCES-VERBAL încheiat în urma susținerii probei interviu la examenul organizat pentru ocuparea a unui post vacant de execuție de tehnician treapta II (M), din cadrul Facultății de Știința si Ingineria Materialelor, Departamentul Procesarea Materialelor Metalice și Ingineria Mediului.

PROCES-VERBAL încheiat în urma verificării dosarelor de concurs ale candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de consilier juridic grad IA (S), conform organigramei Direcției Juridice și Contencios, Serviciul Contencios.

PROCES-VERBAL încheiat în urma verificării dosarului de concurs al candidatului înscris la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de inginer sistem gradul IA (S), conform organigramei Centrului de Securitate Cibernetică, Direcţia Informatizare şi Resurse Umane.

PROCES-VERBAL încheiat în urma desfasurarii probei scrise organizata pentru ocuparea a 7 (șapte) posturi vacante de execuție de inginer specialist grad IA (S), în cadrul Centrului de Cercetări Avansate pentru Materiale, Produse și Procese Inovative – CAMPUS.