PROCES-VERBAL încheiat în urma susținerii probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea a 3 (trei) posturi vacante de execuție – 1(un) post de tehnician trepta IA(M), 1(un) post de laborant treapta I(M) și 1(un) post de muncitor calificat, din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Departamentul Măsurări, Aparate Electrice şi Convertoare Statice.

ANUNȚ Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017 – privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și prevederile O.M.E.N. nr. 5138/2014, anunță organizarea examenului de promovare pentru candidatul al cărui dosar de examen a fost înregistrat cu marca numărul 10490, în cadrul Facultății de Energetică, Laborator Producerea și Utilizarea Energiei, din funcția de inginer gradul I (S) în funcția de inginer gradul IA (S).