PROCES-VERBAL încheiat în urma derulării probei scrise din cadrul examenului de promovare pentru candidatul al cărui dosar de examen a fost înregistrat cu numărul 26615, în cadrul Departamentului UNESCO, din funcția de tehnician debutant (M) în funcția de tehnician treapta III (M).

PROCES-VERBAL încheiat în urma verificării dosarului de concurs a candidatului înscris la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de inginer gradul II(S), din cadrul Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, Laboratorul Mecatronică și Mecanică de Precizie.

RAPORT FINAL întocmit în urma concursului organizat pentru ocuparea a unui post vacant de execuție de administrator financiar grad I (S), în cadrul Direcției Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul Administrarea Patrimoniulu.