PROCES-VERBAL încheiat în urma verificării dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar treapta III (M), din cadrul Direcției Dezvoltare Proiecte Finanțate, Serviciul Networking, Valorificare și Integrare.

PROCES-VERBAL încheiat în urma verificării dosarului candidatului înscris la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar grad I (S), din cadrul Direcției Dezvoltare Proiecte Finanțate, Serviciul Networking, Valorificare și Integrare.

PROCES-VERBAL încheiat în urma verificării dosarului candidatului înscris la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar grad I (S), din cadrul Direcției Dezvoltare Proiecte Finanțate, Serviciul Networking, Valorificare și Integrare.

PROCES-VERBAL încheiat în urma desfasurarii probei interviu organizata pentru ocuparea a două posturi vacante de execuție de inginer gradul II (S), în cadrul Direcției Managementul Activităților de Cercetare, Dezvoltare si Inovare, Biroul Mentenanță a Platformei CRESCDI.

PROCES-VERBAL încheiat în urma verificării dosarului de concurs al candidatului înscris la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de arhitect grad IA (S), conform organigramei Institutului de Cercetare CAMPUS.